Festival Reglement van het whisky & spirits festival “The Spirit of Maastricht”.

1) Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival, indien zij in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs hebben, zodat zij zich bij twijfel over hun leeftijd kunnen legitimeren. Legitimatie tot 21 jaar verplicht.

2) De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3) Op het toegangsbewijs is aangegeven voor welke sessie het bewijs geldig is.
Op de locatie geldt een rookverbod. Rokers kunnen buiten roken en middels een polsbandje krijgen zij weer toegang tot het festival.

4) Een e-ticket is slechts geldig als het door de organisatie gescand kan worden op echtheid en als entreebewijs. E-tickets voor genodigden en standhouders zijn geldig voor elke gewenste sessie.

5) The Spirit of Maastricht is georganiseerd om de gasten kennis te laten maken met een grote diversiteit aan blended, malt whisky’s en premium craft spirits. Het is de bedoeling dat u de whisky proeft en niet dat u grote hoeveelheden sterke drank tot zich neemt.
De organisatie heeft het recht – al dan niet na het geven van een waarschuwing – u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalgebouw te (laten) verwijderen, indien u naar het oordeel van de organisatie:
a) onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt;
b) geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt;
c) andere aanwijzingen van daartoe bevoegd personeel niet strikt opvolgt.

6) Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. Ter identificatie dat men gast is van The Spirit of Maastricht krijgen zowel de bezoekers als de standhouders een eigen polsbandje aangereikt. Hierdoor is het mogelijk om de locatie te verlaten en weer terug te komen.

De bewaking en beveiliging van dit evenement is in handen van de organisatie.
De festival organisatie wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af:
a) ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin des woords;
b) voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin des woords, door wie of wat dan ook ontstaan;
c) voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie exploitanten, van welke aard en omvang dan ook.

Festival Reglement
“The Spirit of Maastricht”
Whisky & Spirits Festival

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Ik accepteer de cookies en ben ouder dan achttien jaar.